Paukščių žiedavimas 2014 metais

2014 m. naudotos gaudyklės paukščiams gaudyti

2014 m. paukščius žiedavo

2014 m. sužieduoti paukščiai (pagal rūšis)

2014 m. sužieduoti paukščiai (pagal rūšis ir mėnesius)

2014 m. sužieduoti paukščiai (pagal rūšis ir gaudykles)

2014 m. sužieduoti paukščiai (pagal mėnesius ir gaudykles)

2014 m. Ventės rage sugauti ir sužieduoti reti ar retai žieduotojams pakliūnantys paukščiai

2014 m. su kitų šalių (žiedavimo stočių) žiedais sugauti (stebėti) paukščiai 

 

ŠIKŠNOSPARNIŲ ŽIEDAVIMAS 2014 METAIS

Šikšnosparniai sužieduoti 2014 m.

 

ŠVIETĖJIŠKA IR KITA MOKSLINĖ VEIKLA

Ventės Rago ornitologinės stoties darbuotojų publikacijos 2014 m

Ventės Rago ornitologinės stoties internetinis puslapis www.vros.lt 

Paukščių žiedavimo programos „Circulus“ papildymas naujaisįrašais apie sužieduotus paukščius

 

PAUKŠČIŲ APSKAITOS

Lietuvoje žiemojančių vandens paukščių apskaita

Kovų kolonijų apskaita 

 

 

 

Komentarai