Paukščių žiedavimas 2015 metais

2015 m. naudotos gaudyklės paukščiams gaudyti

2015 m. paukščius žiedavo

2015 m. sužieduoti paukščiai (pagal rūšis)

2015 m. sužieduoti paukščiai (pagal rūšis ir mėnesius)

2015 m. sužieduoti paukščiai (pagal rūšis ir gaudykles)

2015 m. Ventės rage sugauti ir sužieduoti reti ar retai žieduotojams

pakliūnantys paukščiai

2015 m. su kitų šalių (žiedavimo stočių) žiedais sugauti (stebėti) paukščiai 

2015 m. pakartotinai sugauti paukščiai

 

ŠIKŠNOSPARNIŲ ŽIEDAVIMAS 2015 METAIS

Šikšnosparniai sužieduoti 2015 m.