PAUKŠČIŲ ŽIEDAVIMAS 2016 METAIS

 2016 m. naudotos gaudyklės paukščiams gaudyti

2016 m. paukščius žiedavo

2016 m. sužieduoti paukščiai (pagal rūšis)

2016 m. sužieduoti paukščiai (pagal rūšis ir mėnesius)

2016 m. sužieduoti paukščiai (pagal rūšis ir gaudykles)

2016 m. sužieduoti paukščiai (pagal mėnesius ir gaudykles)

2016 m. Ventės rage sugauti ir sužieduoti reti ar retai žieduotojams pakliūnantys paukščiai

2016 m. su kitų šalių (žiedavimo stočių) žiedais sugauti (stebėti) paukščiai