2013 metų rudenį pradėtas didžiųjų ančių ženklinimo spalviniais žiedais projektas. Šio projekto metu didžiosios antys žieduojamos mėlynos spalvos plastikiniais žiedais su baltu 3 simbolių įrašu A00-A99, P00-P99 ir K00-K99. Suprantama, šiems paukščiams ant kitos kojos dedamas ir standartinis metalinis žiedas.

Pagal šį projektą plastikiniais žiedais žieduojamos tik tos didžiosios antys, kurios yra nebaigščios ir lesa žmonių duodama lesalą. Skaitlingos nebijančių žmonių ančių sankaupos ištisus metus gyvena miestų parkų tvenkiniuose ir upeliuose. Šiuo projektu norima sužinoti, kaip didžiosios antys pasirenka lesinimo vietas ar jos perskrenda iš vienos lesinimo vietos į kitą, kur peri, ar toje pačioje vietoje žiemoja ir vasaroja.

Mėlynas plastikinis žiedas su baltu įrašu AxxKxxPxx,  (A, K, P = raidės „A“, „K“, „P“, x = skaitmuo) ant kojos.

Koordinatorius – Julius Morkūnas

Grįžti atgal>>>>