Lietuvoje 2010 m. apžieduotų paukščių skaičius

Numbers of birds ringed in Lithuania in 2010

Rūšies kodas Species code Rūšies pavadinimas / Species name Apžieduota / Ringed
Lietuviškai In Lithuanian Lotyniškai In Latin Pullus nestlings Užaugę Full-grown Viso  Total
00720 Didysis kormoranas Phalacrocorax carbo

8

22

30

00980 Mažasis baublys Ixobrychus minutus

1

1

01220 Pilkasis garnys Ardea cinerea

1

1

01310 Juodasis gandras Ciconia nigra

51

51

01340 Baltasis gandras Ciconia ciconia

30

4

34

01520 Gulbė nebylė Cygnus olor

2

491

493

01530 Mažoji gulbė Сygnus columbianus

3

3

01540 Gulbė giesmininkė Cygnus cygnus

77

26

103

01570 Želmeninė žąsis Anser fabalis

5

5

01590 Baltakaktė žąsis Anser albifrons

23

23

01790 Cyplė Anas penelope

1

1

01860 Didžioji antis Anas platyrhynchos

164

164

01910 Dryžgalvė kryklė Anas querquedula

2

2

02180 Klykuolė Bucephala clangula

1

1

02310 Vapsvaėdis Pernis apivorus

1

1

02380 Juodasis peslys Milvus migrans

1

1

02390 Rudasis peslys Milvus milvus

3

3

02430 Jūrinis erelis Haliaeetus albicilla

70

1

71

02670 Vištvanagis Accipiter gentilis

1

1

02690 Paukštvanagis Accipiter nisus

47

47

02870 Paprastasis suopis Buteo buteo

2

2

02920 Mažasis erelis rėksnys Aquila pomarina

8

8

03100 Sketsakalis Falco subbuteo

1

1

03670 Kurapka Perdix perdix

1

1

04070 Ilgasnapė vištelė Rallus aquaticus

1

1

04210 Griežlė Crex crex

1

1

04290 Laukys Fulica atra

5

5

04330 Pilkoji gervė Grus grus

1

1

04690 Upinis kirlikas Charadrius dubius

3

3

04930 Pempė Vanellus vanellus

3

3

05010 Mažasis bėgikas Calidris minuta

1

1

05020 Teminko bėgikas Calidris temminckii

2

2

05120 Juodakrūtis bėgikas Calidris alpina

1

1

05170 Gaidukas Philomachus pugnax

10

10

05190 Perkūno oželis Gallinago gallinago

13

13

05320 Griciukas Limosa limosa

6

6

05450 Tamsusis tilvikas Tringa erythropus

1

1

05460 Raudonkojis tulikas Tringa totanus

4

4

05480 Žaliakojis tulikas Tringa nebularia

1

1

05530 Brastinis tilvikas Tringa ochropus

4

4

05540 Tikutis Tringa glareola

76

76

05560 Krantinis tilvikas Actitis hypoleucos

1

1

05610 Akmenė Arenaria interpres

2

2

05820 Rudagalvis kiras Larus ridibundus

4533

642

5175

05900 Paprastasis kiras Larus canus

36

9

45

05910 Silkinis kiras Larus fuscus

1

1

05920 Sidabrinis kiras (grupė) Larus argentatus (group)

608

272

880

06000 Balnuotasis kiras Larus marinus

1

1

06150 Upinė žuvėdra Sterna hirundo

289

289

06240 Mažoji žuvėdra Sterna albifrons

17

17

06270 Juodoji žuvėdra Chlidonias niger

9

1

10

06280 Baltasparnė žuvėdra Chlidonias leucopterus

28

28

07240 Gegutė Cuculus canorus

11

11

07440 Didysis apuokas Bubo bubo

1

1

07510 Žvirblinė pelėda Glaucidium passerinum

2

2

07610 Naminė pelėda Strix aluco

30

7

37

07670 Mažasis apuokas Asio otus

7

7

07700 Lututė Aegolius funereus

5

1

6

07780 Lėlys Caprimulgus europaeus

2

2

07950 Čiurlys Apus apus

2

2

4

08310 Tulžys Alcedo atthis

3

3

08480 Grąžiagalvė Jynx torquilla

15

9

24

08550 Pilkoji meleta Picus canus

2

2

08760 Didysis genys Dendrocopos major

34

34

08830 Vidutinis genys Dendrocopos medius

11

11

08870 Mažasis genys Dendrocopos minor

17

17

09740 Lygutė Lullula arborea

12

12

09760 Dirvinis vieversys Alauda arvensis

18

18

09810 Urvinė kregždė Riparia riparia

117

117

09920 Šelmeninė kregždė Hirundo rustica

100

526

626

10010 Langinė kregždė Delichon urbica

17

41

58

10090 Miškinis kalviukas Anthus trivialis

3

3

10110 Pievinis kalviukas Anthus pratensis

8

8

10170 Geltonoji kielė Motacilla flava

111

111

10180 Geltongalvė kielė Motacilla citreola

6

2

8

10200 Baltoji kielė Motacilla alba

277

277

10480 Svirbelis Bombycilla garrulus

23

23

10660 Karietaitė Troglodytes troglodytes

6

1843

1849

10840 Erškėtžvirblis Prunella modularis

461

461

10990 Liepsnelė Erithacus rubecula

7657

7657

11030 Lakštingala Luscinia luscinia

149

149

11060 Mėlyngurklė Luscinia svecica

3

3

11061 Mėlyngurklė Luscinia svecica svecica

3

3

11130 Mėlynuodegė Tarsiger cyanurus

1

1

11210 Dūminė raudonuodegė Phoenicurus ochruros

17

99

116

11220 Paprastoji raudonuodegė Phoenicurus phoenicurus

36

222

258

11370 Kiauliukė Saxicola rubetra

38

38

11460 Kūltupys Oenanthe oenanthe

11

11

11870 Juodasis strazdas Turdus merula

5

202

207

11980 Smilginis strazdas Turdus pilaris

17

123

140

12000 Strazdas giesmininkas Turdus philomelos

6

236

242

12010 Baltabruvis strazdas Turdus iliacus

14

14

12020 Amalinis strazdas Turdus viscivorus

5

2

7

12360 Margasis žiogelis Locustella naevia

21

21

12370 Upinis žiogelis Locustella fluviatilis

7

7

12380 Nendrinis žiogelis Locustella luscinioides

11

11

12430 Ežerinė nendrinukė Acroceph. schoenobaenus

493

493

12470 Indinė nendrinukė Acrocephalus agricola

1

1

12480 Sodinė nendrinukė Acrocephalus dumetorum

6

6

12500 Karklinė nendrinukė Acrocephalus palustris

219

219

12510 Mažoji krakšlė Acrocephalus scirpaceus

743

743

12530 Didžioji krakšlė Acroceph. arundinaceus

2

220

222

12560 Mažoji tošinukė Hippolais caligata

1

1

12590 Tošinukė Hippolais icterina

97

97

12730 Raiboji devynbalsė Sylvia nisoria

2

37

39

12740 Pilkoji devynbalsė Sylvia curruca

6

259

265

12750 Rudoji devynbalsė Sylvia communis

1

465

466

12760 Sodinė devynbalsė Sylvia borin

3

484

487

12770 Juodagalvė devynbasė Sylvia atricapilla

680

680

12930 Šiaurinė pečialinda Phylloscopus trochiloides

2

2

12980 Nykštukinė pečialinda Phylloscopus proregulus

4

4

13000 Geltonbruvė pečialinda Phylloscopus inornatus

4

4

13080 Žalioji pečialinda Phylloscopus sibilatrix

156

156

13110 Pilkoji pečialinda Phylloscopus collybita

1112

1112

13113 Pilkoji pečialinda Phylloscopus collybita tristis

5

5

13120 Ankstyvoji pečialinda Phylloscopus trochilus

1017

1017

13140 Nykštukas Regulus regulus

1551

1551

13150 Baltabruvis nykštukas Regulus ignicapillus

1

1

13350 Pilkoji musinukė Muscicapa striata

14

88

102

13430 Mažoji musinukė Ficedula parva

15

15

13490 Margasparnė musinukė Ficedula hypoleuca

767

233

1000

13640 Ūsuotoji zylė Panurus biarmicus

63

63

14370 Ilgauodegė zylė Aegithalos caudatus

12142

12142

14374 Ilgauodegė zylė Aegithalos caudatus europaeus

9

9

14400 Paprastoji pilkoji zylė Parus palustris

32

126

158

14420 Šiaurinė pilkoji zylė Parus montanus

1314

1314

14540 Kuoduotoji zylė Parus cristatus

6

6

14610 Juodoji zylė Parus ater

89

1334

1423

14620 Mėlynoji zylė Parus caeruleus

353

12055

12408

14640 Didžioji zylė Parus major

1310

17662

18972

14669 Zylė Parus sp.

9

9

14790 Bukutis Sitta europaea

7

49

56

14791 Bukutis Sitta europaea europaea

2

2

14793 Bukutis Sitta europaea caesia

2

2

14860 Liputis Certhia familiaris

414

414

14900 Remeza Remiz   pendulinus

84

84

15150 Papastoji medšarkė Lanius collurio

1

88

89

15200 Plėšrioji medšarkė Lanius excubitor

2

2

15390 Kėkštas Garrulus glandarius

9

9

15600 Kuosa Corvus monedula

19

19

15630 Kovas Corvus frugilegus

8

8

15670 Varna Corvus corone

3

3

15720 Kranklys Corvus corax

1

1

15820 Varnėnas Sturnus vulgaris

886

10548

11434

15910 Naminis žvirblis Passer domesticus

76

76

15980 Karklažvirblis Passer montanus

74

198

272

16360 Kikilis Fringilla coelebs

11

1521

1532

16380 Šiaurinis kikilis Fringilla montifringilla

97

97

16400 Svilikėlis Serinus serinus

90

90

16490 Žaliukė Carduelis chloris

767

767

16530 Dagilis Carduelis carduelis

561

561

16540 Alksninukas Carduelis spinus

1095

1095

16600 Čivylis Carduelis cannabina

196

196

16630 Čimčiakas Carduelis flammea

273

273

16631 Čimčiakas Carduelis flammea flammea

16

16

16634 Čimčiakas Carduelis flammea cabaret

5

5

16640 Poliarinis čimčiakas Carduelis hornemanni

4

4

16790 Raudongalvė sniegena Carpodacus erythrinus

4

47

51

17100 Juodagalvė sniegena Pyrrhula pyrrhula

308

308

17170 Svilikas Coccothr. coccothraustes

54

54

18570 Geltonoji starta Emberiza citrinella

2

198

200

18770 Nendrinė starta Emberiza schoeniclus

257

257

Apžieduotų paukščių skaičius / Number of ringed birds

9587

83829  

93416

Paukščių rūšių skaičius / Number of species

50

145    

154