Lietuvoje 2012 m. apžieduotų paukščių skaičius

Numbers of birds ringed in Lithuania in 2012

 

Rūšies kodas Species code Rūšies pavadinimas / Species name Apžieduota / Ringed
Lietuviškai In Lithuanian Lotyniškai In Latin Pullus nestlings Užaugę Full-grown Viso  Total
00020 Rudakaklis naras Gavia stellata

1

1

00090 Ausuotasis kragas Podiceps cristatus

1

1

01310 Juodasis gandras Ciconia nigra

7

7

01340 Baltasis gandras Ciconia ciconia

118

4

122

01520 Gulbė nebylė Cygnus olor

138

138

01540 Gulbė giesmininkė Cygnus cygnus

47

2

49

01610 Pilkoji žąsis Anser anser

3

3

6

01820 Pilkoji antis Anas strepera

2

2

01860 Didžioji antis Anas platyrhynchos

43

43

01890 Smailiauodegė antis Anas acuta

3

3

01910 Dryžgalvė kryklė Anas querquedula

3

3

01980 Rudagalvė antis Aythya ferina

5

1

6

02030 Kuoduotoji antis Aythya fuligula

6

6

02150 Nuodėgulė Melanitta fusca

3

3

02180 Klykuolė Bucephala clangula

11

2

13

02230 Didysis dančiasnapis Mergus merganser

8

6

14

02380 Juodasis peslys Milvus migrans

2

2

02430 Jūrinis erelis Haliaeetus albicilla

46

1

47

02670 Vištvanagis Accipiter gentilis

1

4

5

02690 Paukštvanagis Accipiter nisus

56

56

02870 Paprastasis suopis Buteo buteo

6

8

14

02920 Mažasis erelis rėksnys Aquila pomarina

25

25

03040 Pelėsakalis Falco tinnunculus

5

2

7

04070 Ilgasnapė vištelė Rallus aquaticus

1

1

04080 Švygžda Porzana porzana

1

1

04210 Griežlė Crex crex

2

2

04930 Pempė Vanellus vanellus

36

28

64

05180 Oželis nykštukas Lymnocryptes minimus

1

1

05290 Slanka Scolopax rusticola

1

1

05460 Raudonkojis tulikas Tringa totanus

2

2

05750 Juodagalvis kiras Larus melanocephalus

3

3

05820 Rudagalvis kiras Larus ridibundus

5138

24

5162

05900 Paprastasis kiras Larus canus

13

1

14

05920 Sidabrinis kiras (grupė) Larus argentatus (group)

565

97

662

06150 Upinė žuvėdra Sterna hirundo

373

373

06240 Mažoji žuvėdra Sterna albifrons

15

15

07240 Gegutė Cuculus canorus

13

13

07440 Didysis apuokas Bubo bubo

1

13*

14

07510 Žvirblinė pelėda Glaucidium passerinum

1

1

07610 Naminė pelėda Strix aluco

80

9

89

07670 Mažasis apuokas Asio otus

86

86

07680 Balinė pelėda Asio flammeus

2

2

07700 Lututė Aegolius funereus

3

3

07780 Lėlys Caprimulgus europaeus

2

2

07950 Čiurlys Apus apus

11

5

16

08310 Tulžys Alcedo atthis

5

5

08410 Žalvarnis Coracias garrulus

10

10

08460 Kukutis Upupa epops

1

1

08480 Grąžiagalvė Jynx torquilla

40

17

57

08560 Žalioji meleta Picus viridis

1

1

08630 Juodoji meleta Dryocopus martius

1

1

08760 Didysis genys Dendrocopos major

9

29

38

08830 Vidutinis genys Dendrocopos medius

7

7

08870 Mažasis genys Dendrocopos minor

89

89

09740 Lygutė Lullula arborea

13

13

09760 Dirvinis vieversys Alauda arvensis

3

3

09810 Urvinė kregždė Riparia riparia

42

42

09920 Šelmeninė kregždė Hirundo rustica

175

772

947

10010 Langinė kregždė Delichon urbica

18

5

23

10090 Miškinis kalviukas Anthus trivialis

4

4

10110 Pievinis kalviukas Anthus pratensis

3

3

10170 Geltonoji kielė Motacilla flava

11

58

69

10180 Geltongalvė kielė Motacilla citreola

1

1

10200 Baltoji kielė Motacilla alba

4

161

165

10480 Svirbelis Bombycilla garrulus

7

7

10500 Vandeninis strazdas Cinclus cinclus

1

1

10660 Karietaitė Troglodytes troglodytes

778

778

10840 Erškėtžvirblis Prunella modularis

276

276

10990 Liepsnelė Erithacus rubecula

20

5523

5543

11030 Lakštingala Luscinia luscinia

77

77

11061 Mėlyngurklė Luscinia svecica svecica

2

2

11210 Dūminė raudonuodegė Phoenicurus ochruros

16

44

60

11220 Paprastoji raudonuodegė Phoenicurus phoenicurus

9

229

238

11370 Kiauliukė Saxicola rubetra

6

23

29

11460 Kūltupys Oenanthe oenanthe

7

7

11870 Juodasis strazdas Turdus merula

18

236

254

11980 Smilginis strazdas Turdus pilaris

6

107

113

12000 Strazdas giesmininkas Turdus philomelos

19

453

472

12010 Baltabruvis strazdas Turdus iliacus

6

6

12020 Amalinis strazdas Turdus viscivorus

3

3

12360 Margasis žiogelis Locustella naevia

15

15

12370 Upinis žiogelis Locustella fluviatilis

2

2

12380 Nendrinis žiogelis Locustella luscinioides

3

3

12430 Ežerinė nendrinukė Acrocephalus schoenobaenus

249

249

12480 Sodinė nendrinukė Acrocephalus dumetorum

4

4

12500 Karklinė nendrinukė Acrocephalus palustris

193

193

12510 Mažoji krakšlė Acrocephalus scirpaceus

214

214

12530 Didžioji krakšlė Acrocephalus arundinaceus

3

55

58

12590 Tošinukė Hippolais icterina

71

71

12730 Raiboji devynbalsė Sylvia nisoria

40

40

12740 Pilkoji devynbalsė Sylvia curruca

8

120

128

12750 Rudoji devynbalsė Sylvia communis

2

238

240

12760 Sodinė devynbalsė Sylvia borin

224

224

12770 Juodagalvė devynbasė Sylvia atricapilla

377

377

12930 Šiaurinė pečialinda Phylloscopus trochiloides

1

1

12980 Nykštukinė pečialinda Phylloscopus proregulus

1

1

13000 Geltonbruvė pečialinda Phylloscopus inornatus

3

3

13002 Sajaninė pečialinda Phylloscopus inornatus humei

1

1

13030 Rudoji pečialinda Phylloscopus fuscatus

1

1

13080 Žalioji pečialinda Phylloscopus sibilatrix

118

118

13110 Pilkoji pečialinda Phylloscopus collybita

605

605

13113 Pilkoji pečialinda Phylloscopus collybita tristis

5

5

13120 Ankstyvoji pečialinda Phylloscopus trochilus

479

479

13140 Nykštukas Regulus regulus

1

6255

6256

13150 Baltabruvis nykštukas Regulus ignicapillus

7

7

13350 Pilkoji musinukė Muscicapa striata

33

72

105

13430 Mažoji musinukė Ficedula parva

8

8

13480 Baltakaklė musinukė Ficedula albicollis

1

1

13490 Margasparnė musinukė Ficedula hypoleuca

1263

262

1525

14370 Ilgauodegė zylė Aegithalos caudatus

3028

3028

14400 Paprastoji pilkoji zylė Parus palustris

8

60

68

14420 Šiaurinė pilkoji zylė Parus montanus

776

776

14540 Kuoduotoji zylė Parus cristatus

3

11

14

14610 Juodoji zylė Parus ater

40

6413

6453

14620 Mėlynoji zylė Parus caeruleus

85

16571

16656

14640 Didžioji zylė Parus major

1191

27968

29159

14790 Bukutis Sitta europaea

21

37

58

14791 Bukutis Sitta europaea europaea

6

6

14793 Bukutis Sitta europaea caesia

16

16

14860 Liputis Certhia familiaris

184

184

14900 Remeza Remiz pendulinus

76

76

15080 Volungė Oriolus oriolus

1

1

15150 Papastoji medšarkė Lanius collurio

8

88

96

15390 Kėkštas Garrulus glandarius

36

36

15600 Kuosa Corvus monedula

2

2

15630 Kovas Corvus corone

1

2

3

15670 Varna Corvus corax

1

1

15820 Varnėnas Sturnus vulgaris

1000

7141

8141

15910 Naminis žvirblis Passer domesticus

52

52

15980 Karklažvirblis Passer montanus

30

104

134

16360 Kikilis Fringilla coelebs

10

5356

5366

16380 Šiaurinis kikilis Fringilla montifringilla

136

136

16400 Svilikėlis Serinus serinus

59

59

16490 Žaliukė Carduelis chloris

597

597

16530 Dagilis Carduelis carduelis

273

273

16540 Alksninukas Carduelis spinus

6821

6821

16600 Čivylis Carduelis cannabina

2

50

52

16630 Čimčiakas Carduelis flammea

53

53

16631 Čimčiakas Carduelis flammea flammea

51

51

16634 Čimčiakas Carduelis flammea cabaret

1

1

16660 Eglinis kryžiasnapis Loxia curvirostra

2

2

16790 Raudongalvė sniegena Carpodacus erythrinus

25

25

17100 Juodagalvė sniegena Pyrrhula pyrrhula

72

72

17170 Svilikas Coccothraustes coccothraustes

45

45

18570 Geltonoji starta Emberiza citrinella

145

145

18660 Sodinė starta Emberiza hortulana

1

1

18770 Nendrinė starta Emberiza schoeniclus

70

70

Apžieduotų paukščių skaičius / Number of ringed birds

10582

95526

106108

Paukščių rūšių skaičius / Number of species

57

132

141

 

* Išperinti nelaisvėje, išauginti ir paleisti į laisvę. Hand reared and released to the wild.