The Information on Colour Ringing of Birds in Lithuania

Gulbė nebylė (Cygnus olor)

 

Pilkoji žąsis (Anser anser)

 

Pempė (Vanellus vanellus)

 

Pilkasis garnys (Ardea cinerea)

 

Juodasis gandras (Ciconia nigra)

 

Žalvarnis (Coracias garrulus)

 

Baltasis gandras (Ciconia ciconia)

 

Mažoji gulbė (Cygnus columbianus)

 

Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus)

 

Baltakaktė žąsis (Anser albifrons)

 

Didžioji antis (Anas platyrhynchos)

 

Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla)

 

Rudagalvis kiras (Larus ridibundus)

 

Mažasis erelis rėksnys (Aquila pomarina)

 

Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo)

 

Sidabrinių kirų grupė (Larus argentatus grupė)

 

Rudagalvis ir paprastasis kirai (Larus ridibundus, Larus canus)