Varnas-Raimundas_Svilpa Žieduoti pradėjau dar būdamas moksleiviu, matyt, apie kokius 1975-76 metus, vėliau daug metų užsiėmiau kitais dalykais.Vėl pradėjau gal nuo kokių 1998-99, kai prikėliau daug inkilų. O nuo (turbūt) 2002- kasmet Kretuono Didziojoj saloj.Na, per visa gyvenimą tai teko daug ir įvairių paukščių žieduoti, jaunystėj daugiausia- žvirblinių, dabar- daugiausia Kretuone- kirai (rudagalviai, paprastieji, sidabriniai (kartu su kaspijiniais), upinės žuvėdros, pasitaiko per sezoną kelios pempės, griciukai, raudonkojai tulikai, šiemet- 2 stulgiukai. Krakšlės, nendrinės startos, geltonosios kielės, ežerinės nendrinukės.Be Kretuono ežero salos inkiluose žieduoju zyles, musinukes, bukučius, grąžiagalves.

Kretuone kasmet sužieduojam (su pagalbininkais):
Rudagalvių kirų- apie 2000
Sidabrinių kirų- apie 200
Paprastųjų kirų- 20- 30
Upiniu žuvėdrų- apie 90- 100, kartais daugiau
na, tilviku tik po viena kita ir tai ne kasmet
Komentarai
Google GmailEmail