Paukščiai žieduojami jau daugiau nei 100 metų. Dabar kasmet vien Europoje apžieduojama daugiau nei 4 milijonai paukščių, visame pasaulyje – apie 6 milijonai. Kodėl tiek daug?

Paukščiai žieduojami tikintis, kad daugiau ar mažiau jų kada nors bus aptikta (vėl pateks į žmogaus rankas arba jie bus identifikuoti pagal perskaitytą žiedo įrašą jiems esant laisvėje) ir apie tai bus pranešta paukščių žiedavimo centrams. Deja, žieduoti paukščiai aptinkami ne taip jau dažnai. Be to, dar ir ne apie visus aptiktus pranešama. Todėl, norint gauti pakankamai informacijos, kurią analizuojant ir apibendrinant atskleidžiamos paukščių biologijos ir ekologijos paslaptys (Kodėl paukščiai žieduojami?), žieduojama išties daug paukščių.

Nuo ko priklauso pranešimų apie aptiktus žieduotus paukščius skaičius? Tai priklauso nuo daugybės priežasčių. Pavyzdžiui:

  • nuo to, kokiose vietose paukštis gyvena (žmogaus kaimynystės nevengiantys paukščiai į jo rankas patenka žymiai dažniau nei tik miškuose ar pelkėse gyvenantys paukščiai);
  • nuo žmonių skaičiaus ir jų pasiskirstymo šalyje (kuo daugiau žmonių ir kuo mažiau koncentruotai jie gyvena, tuo didesnė tikimybė aptikti žieduotus paukščius);
  • nuo žmonių žinojimo, kaip pasielgti aptikus žieduota paukštį (dažnai dėl informacijos stokos žmonės nežino, kad aptikus žieduota paukštį apie tai reikia pranešti), nuo jų pareigingumo (žino, kad reikia pranešti, bet nepraneša) ir nuo jų pragyvenimo lygio (skurdžiai gyvenantys žmonės nenori išlaidauti laiško pasiuntimui);
  • medžiojamas paukštis ar ne (suprantama, medžiojamieji paukščiai į žmogaus rankas patenka dažniau nei nemedžiojamieji);
  • sumedžiojus žieduotą paukštį, kartais NETEISINGAI manoma, kad jis kažkoks išskirtinis, ypatingai saugomas ir dėl to tiesiog bijoma pranešti (tokia baimė yra visiškai be reikalo!);
  • turi reikšmės net paukščio dydis (pastebėti žuvusį didelį paukštį žymiai paprasčiau nei mažą) ir t.t.

Net gretimose teritorijose gyvenantys paukščiai gali sudaryti atskiras populiacijas. Atskiroms populiacijoms priklausantys paukščiai kartais elgiasi skirtingai (migruoja ne tais pačiais maršrutais, žiemoja ne tose pačiose vietose ir pan.). Todėl paukščiai ir žieduojami visose šalyse ir įvairiose kiekvienos šalies vietose.

Dėl žmogaus veiklos kintant aplinkai, kinta ir kai atskirų populiacijų paukščių elgesys, jų žuvimo priežastys, populiacijų struktūra ir pan. Tuos pakitimus aptikti, įvertinti jų mastą, prognozuoti galima analizuojant ir lyginant atskirais laikotarpiais sukauptus paukščių žiedavimo duomenis. Štai kodėl visame pasaulyje paukščiai žieduojami ir toliau.

Tai toli gražu ne visos priežastys, dėl kurių kasmet žieduojama tikrai nemažai paukščių.

Lietuvos paukščių žiedavimo centro informacija