strazdas.bmp

Ligita Pareigienė

Juodkrantės aplinkos tyrimo laboratorijos vedėja

Paukščių žiedavimo pradžia: 1987 metai.

El. paštas:

Google GmailEmail