Lietuvos ornitologų draugija (LOD) kartu su norvegų Nord universitetu kviečia į jau trečius metus organizuojamus paukščių pažinimo mokymus 2017 metais. Apmokymų tikslas yra supažindinti mokymų dalyvius su dažniausiai laukinėje gamtoje aptinkamais paukščiais, jų identifikavimo požymiais, taip pat organizuojamomis paukščių stebėjimų inciatyvomis. Todėl bus siekiama suteikti dalyviams ir būtinų žinių, kurios būtinos dalyvaujant įvairiose LOD organizuojamose paukščių apskaitose, jų monitoringo darbuose ir kituose lauko tyrimuose. Apmokymų metu visgi didžiausias dėmesys bus skiriamas paukščių pažinimo įgūdžių formavimui ir jų tobulinimui. Todėl daugiausia laiko užims praktinės išvykos į gamtą, aplankant įvairias buveines Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos apylinkėse, Biržų girioje, Nemuno deltoje, Ignalinos rajone (Birvėtos tvenkiniuose), Juodkrantėje ir Gražutės regioniniame parke. Tuo būdu, mokymų dalyviai turės progos stebėti tikrai nemažai tiek perinčių, tike migruojančių paukščių rūšių, mokinsis praktiškai juos pažinti gamtoje tiek iš giesmių, trumpų pastebėjimų ar turėdami galimybę gerai apžiūrėti stebimus sparnuočius. Tačiau dalyviai turi nusiteikti ir pasirengti ilgesniam buvimui gamtoje, esant įvairioms orų sąlygoms, pagal galimybes, apsirūpinant paukščių pažinimo vadovais ir stebėjimams būtina optika. Tačiau ir neturint šios įrangos, mokymų organizatoriai suteiks galimybę naudotis savąja.

Kursai rekomenduojami studentams, kurie domisi paukščiais ir laukine gamta, gamtininkams ar kiekvienam gamtos mylėtojui, kuris norėtų išmokti geriau pažinti paukščius (pagal išvaizdą ir giesmes). Tačiau svarbu atminti, jog tai nėra pramoginiai laisvalaikio praleidimo gamtoje kursai. Jų tikslas pasiekti, jog apmokymų dalyviai įgytų (ar pagerintu turimas) paukščių pažinimo žinias bei įgūdžius, ką parodys kursų pradžioje ir pabaigoje atliekami privalomi testai. Be to, šios iniciatyvos tikslas yra, jog geriau paukščius pažįstantys žmonės vėliau prisijungtų prie šalies ornitologų organizuojamų paukščių stebėjimų, monitoringo ar tyrimų programas (nebūtinai LOD), tai savo savanorišku darbu įneštų svarų indėlį į savanoriškas, su paukščių apsauga siejamas inciatyvas. Todėl norėtumėm, kad į apmokymus ateitų jau apsisprendę žmonės, nors kai kada tokių renginių metu žmonės atranda savo naujus pomėgius, kas taip pat yra mūsų siekiamybė.

Iš viso numatytos 22 mokymų dienos kiekvienam dalyviui. Visi užsiėmimai vyks savaitgaliais. Dalis jų bus dviejų dienų, dalis, trijų dienų trukmės. Planuojamų renginių kalendorių gaus kiekvienas dalyvis asmeniškai. Kursus gali lankyti kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo amžiaus ar išsilavinimo, tačiau jų baigimo sertifikatas išduodamas tik asmenims, sulaukusiems 18 metų amžiaus. Norime pabrėžti, kad apmokymuose vienas asmuo gali dalyvauti tik vieną kartą. Mokymų pradžia numatoma 2017 m. kovo antroje pusėje, o paskutinė išvyka planuojama 2017 m. rugsėjo pradžioje.

Visi norintys dalyvauti minėtuose apmokymuose, privalo užpildyti specialią anketąJą gausite užklausą atsiuntę apmokymų koordinatoriui Boris Belchev . Kai užsipildys 2017 m. numatytos vietos, kurių yra viso labo 25, vėliau užsiregistravę jau dabar iš anksto galės užsirašyti į 2018 m. mokymams.
Visiems užsiregistravusiems būtinas reikalavimas yra prieš kursų pradžią laikyti paukščių pažinimo įvadinį testą. Tas yra būtina, kad nustatytumėme jūsų pradines paukščių atpažinimo žinias. Ši informacija bus konfidenciali, todėl nereikia bijoti jog rezultatai bus prasti. Svarbu, kad po metų, pabaigus apmokymus, matytusi akivaizdi pažanga! Minėtą testą galima rasti norvegų Nord universiteto puslapyje www.birdid.no. Prieš sprendžiant testą būtinai atidžiai perskaitykite registracijos instrukciją!
Apmokymams pasibaigus, kaip minėjome, privalomas ir baigiamasis testas, kuriame reikės paukščius atpažinti iš nuotraukų ir giesmių. Jūsų abiejų testų rezultatai – prieš ir po kursų – leis Nord universiteto administracijai įvertinti ir mūsų darbą. Sėkmingai išlaikę baigiamąjį testą gaus sertifikatą iš Norvegų universiteto HiNT, įrodantį jūsų paukščių atpažinimo kvalifikaciją.
Pasiteiravimui ar iškilus papildomiems klausimams, siūlome tiesiogiai kreiptis į koordinatorių Boris Belchev: +370 638 01820

Laukiami visi norintys!

Lietuvos ornitologų draugijos informacija

Komentarai