2014 m. kovo 12 d. fotografavau paukščius Kuršių marių salose prie Atmatos upės žiočių. Be kitų paukščių čia laikėsi ir 8 jūriniai ereliai, iš kurių trys buvo žieduoti – vienas paženklintas estišku žiedu (JUODAS E039) ir du – lietuviškais žiedais (JUODAS L052 ir JUODAS L053). Informaciją apie pastebėtus paukščius ir jų žiedų numerius pasiunčiau Lietuvos paukščių žiedavimo centrui.

Iš jau kitą dieną gauto atsakymo paaiškėjo, kad abu lietuviškais žiedais paženklinti paukščiai yra išaugę viename ir tame pačiame lizde (daugiau jauniklių tame lizde nebuvo) Kuršių nerijoje netoli Juodkrantės 2013 m. (žieduoti Deivio Dementavičiaus 2013 m. gegužės 17 d.). Faktas, kad tie du paukščiai vis dar buvo kartu išties yra įdomus ir vertas dėmesio. Nuotraukoje užfiksuota akimirka, kai tie du tame pačiame lizde išaugę jūriniai ereliai mušasi dėl žuvies.

„Svečias“ iš Estijos buvo žieduotas dar neskraidantis jauniklis 2012 m. birželio 27 d. netoli Peipaus (Pskovo) ežero Tartu (Tartumaa) apskrityje Estijoje.

Marius Čepulis

Komentarai