20131017_124647

Kuršių nerija yra tikra migruojančių paukščių „magistralė“, kuria kasmet praskrenda milijonai sparnuočių. Tai vadinamojo Baltosios–Baltijos jūrų paukščių migracijos kelio, kuriuo migruoja Šiaurės Europos ir net Šiaurės Vakarų Azijos paukščiai, ruožas. Paukščiai, traukdami pietvakarių kryptimi, pasiekia rytinę Baltijos pakrantę. Dauguma jų, nesiryždami skristi per jūrą, toliau skrenda pakrante. Kuo toliau į pietus, tuo paukščių srautas gausesnis. Ties Klaipėda jis dalijasi į dvi nelygias dalis. Mažesnioji srauto dalis toliau skrenda rytine Kuršių marių pakrante, didesnioji – perskrenda į Kuršių neriją ir toliau skrenda virš jos. 1962 m tarp Juodkrantės ir Pervalkos įrengta „Rybačio“ tipo gaudyklė ir Ventės rago darbuotojai pradėjo paukščius gaudyti rudeninės migracijos laikotarpiu. Ši gaudyklė buvo skirta gaudyti pietų kryptimi skrendantiems paukščiams. Apie 70 metrų ilgio didžioji gaudyklė veikė rugsėjo – lapkričio mėnesiais. 

redIMG_2867

Kasmet didžiąja gaudykle  buvo sugaunama nuo kelių iki keliolikos tūkstančių paukščių. 1981 m. ta pačia gaudykle buvo bandoma gaudyti ir pavasarį. Tuomet per balandį ir gegužę buvo sugauta ir sužieduota 360 paukščių (26 rūšių). 1986 m. buvo įkurta Juodkrantės paukščių žiedavimo stotis, kuri iki šiol tęsia  Kuršių nerijoje pradėtus žiedavimo darbus. 1962–2009 m. gaudykle sugauta ir sužieduota virš 413 tūkst. paukščių (virš 90 rūšių). 2010 didžioji gaudyklė senoje vietoje buvo demontuota. Pajūrio palvė apaugo mišku ir didžioji dalis migruojančių paukščių praskrisdavo virš medžių viršūnių aplenkdami gaudyklę. 2011 metais didžioji gaudyklė įrengta naujoje vietoje, netoli Juodkrantės šalia jūros. 

Nuo 1998 m. pavasario veikia ir kitas Neringos paukščių žiedavimo stoties stacionarus paukščių žiedavimo punktas Kuršių marių pakrantėje piečiau Juodkrantės. Čia paukščiai gaudomi voratinklinėmis gaudyklėmis pavasarį ir rudenį. Pradėjus gaudyti paukščius pamario nendryne, žieduojamųjų rūšių sudėtis išsiplėtė keletą kartų.

Iš viso Neringoje (dalis ir kitose Lietuvos vietose, darbuotojų ir talkininkų pastangomis) 1962–2013 m. sužieduota virš 500  tūkst. paukščių.. Didžioji jų dalis – smulkūs giesmininkai – įvairių rūšių zylės, kikiliai, alksninukai, nykštukai, liepsnelės.  Pamario nendrynuose sugaunama  krakšlių, nendrinukių bei kitokių drėgnų vietų paukščių. Vasaros sezonu žieduojami rudagalvių ir sidabrinių kirų jaunikliai.