Kaip tapti paukščių žieduotoju-mėgėju?

 Kiekvienas paukščių žieduotojas-mėgėjas privalo turėti Paukščių ženklintojo (žieduotojo) pažymėjimą (Žin., 2010, Nr. 87-4617). Toks pažymėjimas gali būti išduodamas kiekvienam 18 m. amžiaus sulaukusiam asmeniui ir gebančiam be klaidų nustatyti rūšį, lytį ir amžių tų rūšių paukščių, kuriuos jam leidžiama žieduoti. Be to asmuo privalo pakankamai gerai žinoti:

  • paukščių biologiją ir ekologiją;
  • paukščių žiedavimo tikslus ir svarbą;
  • paukščių žiedavimo technologiją;
  • visų paukščių žiedavimą reglamentuojančių instrukcijų reikalavimus.

Paukščių žieduotojų pažymėjimus nustatyta tvarka išduoda Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus. Kiekvienas paukščių žieduotojas privalo griežtai laikytis nustatytos paukščių žiedavimo tvarkos.

Visais klausimais, susijusiais su paukščių žiedavimu Lietuvoje, prašome kreiptis į Lietuvos paukščių žiedavimo centrą.

<<<Grįžti atgal