Lietuvos ornitologų draugija (LOD), tęsdama ilgametes tradicijas, šiemet ir vėl skelbia „Metų paukštį“, kuriuo pasirinko pilkąjį garnį (Ardea cinerea). Kaip ir daugelyje kitų šalių, „Metų paukščio“ skelbiamos akcijos pagrindiniai tikslai – atkreipti visuomenės ir aplinkosaugos institucijų dėmesį į sparnuočių rūšis, kurioms tuo metu reikalingas žmonių išskirtinis dėmesys ar specialios apsaugos priemonės, o taip pat išsiaiškinti tikrąją rūšies populiacijos būklę šalyje. Dažniausiai tam pasirenkama reta ar nykstanti rūšis. Tačiau gali būti ir santykinai gausūs bei paplitę paukščiai, kurių dabartinė būklė nepalanki, todėl rūšies populiacija nyksta, kas reikalauja papildomų jos apsaugos pastangų. Be to, pirmenybė teikiama paukščiams, apie kurių paplitimą ir gausą tuo metu trūksta aktualių duomenų, leidžiančių spręsti apie realią jų būklę šalyje. Todėl, įprastai, organizuojama rūšies populiacijos inventorizacija šalies mastu. Be to, akcijos metu visuomenė supažindinama su „Metų paukščio“ biologijos ir ekologijos ypatumais, apsaugos problemomis. Pilkojo garnio perinčios populiacijos gausos mažėjimas žinomose veisimosi vietose, o taip pat neaiški būklė didesnėje šalies dalyje ir nulėmė šios rūšies pasirinkimą „Metų paukščio“ akcijai.

Papildomą nerimą kelia vis dar pasitaikantys pilkųjų garnių šaudymo bei jų lizdų naikinimo atvejai, kas siejama su gamtosauginės teisės aktų pažeidimais. Todėl tokių faktų išaiškinimas, kuris galimas tik su visuomenės pagalba, labai svarbus rūpinantis pilkojo garnio apsauga. Būtent visuomenės pagalbos išaiškinant pilkųjų garnių ar jų lizdų naikinimo atvejus tikisi LOD.

Pasirinkdama „Metu paukščiu“ pilkąjį garnį, LOD numatė sekančias svarbiausias veiklas:

-Perinčių pilkųjų garnių kolonijų inventorizacija visos šalies mastu

-Visuomeninė stebėsena ar pilkieji garniai ir jų lizdai nėra neteisėtai naikinami Lietuvoje

-Visuomenės švietimas ir informavimas apie pilkųjų garnių perinčios populiacijos tikrąją būklę, jos globos poreikius ir svarbą, taip pat žmogaus rūšiai daromą žalą bei teisines to pasekmes.

Trumpai apie „Metų paukštį

Pilkojo garnio gyvenimas siejamas su vandens telkiniais ir tik retais atvejais maitinasi šlapiose pievose. Mitybai pasirenka vandens fauna turtingus, dažniausiai seklius telkinius. Tačiau jų įvairovė didelė: nuo melioracijos griovių ir karjerų ar kūdrų, iki natūralių įvairių vandenų. Svarbiausia yra smulkios faunos, tame tarpe vandens bestuburių gausa. Tai santykinai baikštus ir gudrus paukštis,  nutupiantis vietose su gera apžvalga, kad iš tolo pastebėtų pavojų. Tačiau, kur nėra persekiojamas, nevengia žmogaus kaimynystės. Tačiau perėjimui, dažniausiai pasirenka aukštų medžių miškelius, dažniausiai, arti vandens pakrantės, nors gali būti ir kelių kilometrų atstumu nuo jų. Lizdai medžių viršūnėse. Pirmenybę teikia spygliuočių rūšims, ypač pušims. Išimtinais atvejais pavienės poros peri nendrynuose, nors jie Pabaltijo regione ypač reti. Viename medyje gali būti po kelis lizdus, o gausiausios kolonijos Lietuvoje siekia kelis šimtus porų. Tačiau neretai aptinkamos ir keliolikos porų atskiros kolonijos. „Lietuvos faunos“ (1990) duomenimis šalyje žinoma maždaug 30 kolonijų, nors dabartinė situacija visiškai neaiški, nes po minėto leidinio pasirodymo, pilkieji garniai dar buvo masiškai naikinami (tame tarpe ir lizdai) kaip žuvininkų konkurentai.

Perėti pradeda jau kovo pabaigoje, tačiau paskutiniai jaunikliai lizdus palieka birželio pabaigoje – liepos pradžioje.

 Daugiau informacijos

Komentarai