Informacija apie paukščių ženklinimą Lietuvoje plastikiniais (spalvotais) žiedais:

Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo)

 

Pilkasis garnys (Ardea cinerea)

 

Juodasis gandras (Ciconia nigra)

 

Baltasis gandras (Ciconia ciconia)

 

Gulbė nebylė (Cygnus olor)

 

 Mažoji gulbė (Cygnus columbianus)

 

 Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus)

 

Baltakaktė žąsis (Anser albifrons)

 

Pilkoji žąsis (Anser anser)

 

 Didžioji antis (Anas platyrhynchos)

 

Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla)

 

Mažasis erelis rėksnys (Aquila pomarina)

 

Pempė (Vanellus vanellus)

 

Juodagalvis kiras (Larus melanocephalus)

 

Rudagalvis ir paprastasis kirai (Larus ridibundus, Larus canus)

 

Rudagalvis kiras (Larus ridibundus)

 

Sidabrinių kirų grupė (Larus argentatus grupė)

 

Žalvarnis (Coracias garrulus)