R.Juskaitis

Rimvydas Juškaitis

Paukščius žieduoti pradėjau studijuodamas biologiją Vilniaus universitete 1979 m., ir nuo to laiko apžiedavau apie 12700 paukščių. Daugiausiai žieduoju inkiluose perinčius paukščius: didžiąsias, mėlynąsias ir juodąsias zyles, margasparnes musinukes, varnėnus, karklažvirblius.

Dirbu Gamtos tyrimų centro Ekologijos institute, o pagrindinis tyrimo objektas yra miegapelės, kurias taip pat žieduoju. Nuo 1981 m. apžiedavau 5284 lazdynines miegapeles ir 120 miškinių miegapelių. Mano nuomone, pagrindinis žiedavimo tikslas – surinkti duomenų apie žieduojamų gyvūnų ekologiją. Šiuo atžvilgiu, miegapelių žiedavimas man duoda žymiai daugiau informacijos: savo žieduotas lazdynines miegapeles esu pakartotinai sugavęs beveik 9000 kartų.

El. paštas: 

Google GmailEmail