2014-09-25 dieną ant Ventės rago molo buvo pastebėta paprastoji berniklė. Galbūt dėl didelio vėjo, nenorėdamas skristi paukštis žmogų prisileisdavo per kelis metrus. Su V. Jusiu nutarėme pamėginti berniklę sugauti ir sužieduoti. Gaudymui naudojome užmetamą lanką aptrauktą tinklu, kurį buvome pasidarę kirų gaudymui savartyne.

Deja, pirmas mėginimas nežadėjo nieko gero, paukštis, tikriausiai kažką įtardamas, nuskrido kokį puskilometrį ir nusileido į marias. Jau manėme, kad viskas baigta, kai po gero pusvalandžio vėl radau žąsikę vaikštančią ant molo. Keli mėginimai ir paukštis jau buvo tinkle.

Berniklę sužiedavome, išmatavome, pasvėrėme ir skubiai paleidome atgal ant molo. Tačiau čia ji jau neužsibuvo, pakėlė sparnus ir nulėkė savais keliais. Tikimės, kad žiedas leis sužinoti apie tolimesnes šio paukščio klajones. Tai pirmoji Ventės rago ornitologinėje stotyje sužieduota paprastoji berniklė.

IMG_9884

 

VE_bernikle

Vytautas Eigirdas

Komentarai
Google GmailEmail