Kaip paukščiai žieduojami?

Žieduojami dar neskraidantys paukščių jaunikliai ir jau užaugę, gebantys laisvai skraidyti paukščiai.

Mažųjų apuokų žiedavimas Neringos ornitologinėjė stotyje

Neskraidantys paukščių jaunikliai žieduojami lizduose arba netoli jų (tie, kurie lizde ilgiau neužsibūna). Jei yra būtinybė žieduoti vienos-dviejų dienų amžiaus jauniklius, naudojami žiedai su specialiu užpildu, kuris sumažina žiedo vidinį skersmenį, bet, paukščiui augant ir jo kojai storėjant,  ištrupa. Mat tokio amžiaus jauniklių kojos, lyginant su užaugusio paukščių kojomis, dar plonos ir žiedai be minėto užpildo nuo jų nusmuktų.

Voratinklinės gaudyklės Neringos ornitologinėje stotyje

Visame pasaulyje yra labai populiarios ir masiškai naudojamos taip vadinamos voratinklinės gaudyklės (kartais vadinamos japoniškais tinklais). Jos gaminamos iš plonų siūlų, todėl, paukščiai jų nepastebi ir patenka į jas. Jiems tai nekelia jokio pavojaus, nes gaudyklių siūlai yra elastingi ir paukščių netraumuoja. Voratinklinės gaudyklės gaminamos įvairaus dydžio, taip pat skirtingos smulkiems, vidutiniams ir stambiems paukščiams gaudyti.

Kai kuriose masinės paukščių migracijos vietose paukščių gaudymui  naudojamos Helgolando ir Rybačio tipo gaudyklės. Ventės rago ornitologijos stotyje įrengta gerokai modifikuotos Rybačio tipo gaudyklė vadinama Didžiąja Ventės rago gaudykle. Visos šios gaudyklės primena į vieną galą siaurėjantį ir žemėjantį tunelį su specialia kamera, į kurią patenka paukščiai, gale.
Buvęs ilgametis Ventės rago ornitologijos stoties vedėjas Leonas Jezerskas yra sukonstravęs zigzagines gaudykles. Tai yra Helgolando tipo gaudyklių (pirmą kartą tokia gaudyklė buvo įrengta Šiaurės jūros Helgolando saloje, Vokietijoje), sujungtų viena su kita šonais ir kas antros nukreiptos į priešingą pusę, sistema. Paukščiai į zigzagines gaudykles patenka iš dviejų priešingų pusių.

Patrankine gaudykle gaudomi ant žemės sutūpę paukščiai. Iš specialių vamzdžių, vadinamųjų „patrankų“, išaunami metaliniai „sviediniai“, prie kurių būna pririštas ant žemės klostėmis sudėtas ir užmaskuotas tinklas. Išauti sviediniai paskui save tempia tinklą ir šis uždengia ant žemės tupinčius paukščius.

Varniniams paukščiams gaudyti naudojama varninė (skandinaviška) gaudyklė. Paukščiai, nevengiantys tūpti ant žemės, gali būti sėkmingai gaudomi uždengiamuoju tinklu. Naudojamos gaudyklės-labirintai, gaudyklės-inkilai, automatiniai lankeliai, užsidarantys narveliai ir įvairiausios kitos gaudyklės.

Lietuvos paukščių žiedavimo centro informacija

<<<Grįžti atgal