Lietuvos paukščių žiedavimo centras yra Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus struktūrinis padalinys, kuris:

  •  savo kompetencijos ribose organizuoja, koordinuoja ir vykdo paukščių žiedavimą Lietuvoje;
  • organizuoja žiedų ar kitų paukščių ženklinimo priemonių gamybą arba užsakymą, juos išduoda šalies žieduotojams;
  • ruošia paukščių žiedavimo ar ženklinimo metodikas bei instrukcijas, su jomis supažindina žieduotojus;
  • nustato kaupiamų duomenų apie žieduojamą paukštį apimtį, matavimo metodikas, ataskaitų pristatymo žiedavimo centrui tvarką ir terminus;
  • renka, sistemina, apibendrina, saugo, teikia ir skelbia informaciją apie žieduotus, o taip pat apie aptiktus ar pastebėtus žieduotus paukščius;
  • rengia kasmetines paukščių žiedavimo suvestines ir ataskaitas;ricard
  • teikia konsultacijas paukščių žieduotojams visais su paukščių žiedavimu susijusiais klausimais;
  • keičiasi informacija su užsienio šalių atitinkamomis organizacijomis bei specialistais.

Lietuvos paukščių žiedavimo centras yra Europos Sąjungos paukščių žiedavimui (EURING) tikrasis narys.

Nuo 1978 m. rugsėjo mėn. Lietuvos paukščių žiedavimo centro vadovas yra Ričardas Patapavičius.

Adresas:

 

Lietuvos paukščių žiedavimo centras

T.Ivanausko zoologijos muziejus

Laisvės alėja 106

LT-44253 Kaunas

El. adresas:

Tel.: (8-37) 205 870

<<<Grįžti atgal