2013 metų lapkričio mėnesį į Ventės ragą atkeliavo ir buvo sužieduoti net 3 pirmamečiai jūriniai ereliai. Tiesa, čia jie ne atskrido, kaip kad atskrenda daugelis sparnuočių, o buvo išgelbėti nuo neabejotinos žūties šviežiai nuleistuose Kintų žuvininkystės tvenkiniuose. Paukščiai maitindamiesi ar kovodami tarpusavyje neapskaičiavo savo galimybių ir įkrito į klampų tvenkinių dumblą. Iš ten patiems išsikapanoti nėra daug vilčių.

2013-11-01 pirmąjį erelį, jau ištrauktą iš purvyno, pas tvenkinių sargus radau nuvykęs stebėti paukščių. Paukštis dar buvo visas aplipęs purvais ir šlapias. Parvežiau erelį į Ventės ragą apiplovėm plunksnas, sužiedavom ir kitą rytą sausą paukštį paleidome atgal į laisvę.

2013-11-11 tvenkinių dumbluose radau dar du jūrnius erelius, kurie sulaukė tokio paties likimo kaip ir pirmasis. Tiesa, vieną labiau nusilpusį paukštį, kol atgaus jėgas Rage teko palaikyti net kelias dienas.

2014- 04-20 pirmąjį mūsų parsivežtą erelį žieduotą aliuminiu žiedu 2A941 Nemuno deltoje nufotografavo fotografas Saulius Gulbinskas. Smagu sulaukti pranešimų apie savo sužieduotus paukščius, o dar smagiau žinoti, kad be žmogaus įsikišimo šis paukštis būtų žuvęs. O dabar jis ne tik toliau gyvena mormalų gyvenimą, bet žiedo pagalba suteikia nemažai naudingos informacijos, kuri pasitarnauja tiriant daugelį šių paukščių biologinių faktų. Reguliariai stebint žieduotą paukštį galima išsiaiškinti, kada jis subręsta ir pradeda perėti, ar kasmet peri tame pačiame lizde, kiek metų gyvena ir dar daug kitos įdomios bei vertingos informacijos. Reikia tikėtis, kad ir kiti paleisti paukščiai sėkmingai reabilitavosi ir anksčiau ar vėliau apie juos taip pat sulauksime vienokių ar kitokių žinių.

Vytautas Eigirdas

Komentarai
Google GmailEmail