Spalio pirmąjį savaitgalį 40 Europos ir Azijos šalyse vyko vienas didžiausių ir masiškiausių paukščių apsaugai ir populiarinimui skirtas renginys – paukščių palydos.  Ši kasmetinė tarptautinė iniciatyva vadinama EuroBirdwatch. Jos metu organizatoriai siekia didinti visuomenės susidomėjimą paukščiais ir jų apsauga, nes efektyvios gali būti tik bendros žmonijos pastangos, suteikiant viltį nykstančioms sparnuočių rūšims ir saugant jų svarbias buveines visame jų migracijos kelyje. Šiais metais apie 25 000 žmonių dalyvavo daugiau nei 1000 renginiuose. Bendrai stebėta 5,8 milijonai sparnuočių!

Paukščių palydos buvo organizuojamos kiekvienoje šalyje atskirai. Stebėjimus koordinavo nacionaliniai BirdLife partneriai tarp jų ir Lietuva, o jų rezultatai vėliau buvo siunčiami Europos paukščių stebėtojų (EuroBirdwatch16) koordinavimo centrui, kurio funkcijas šiais metais vykdo Šveicarų ornitologų draugija (BirdLife Switzerland).

Dažniausiai įvairiuose šalyse stebėti gausūs paprastųjų varnėnų ir  kikilių būriai.

Daugiausia paukščių suskaičiuota Švedijoje – 1.615.000, Suomijoje – 1.200.000 ir Lietuvoje 1.033.811.

Lietuvos indėlis šiame renginyje šiais metais didelis. Lietuvoje tai 22-tos – paukščių palydos. Šis, kasmet populiarėjantis renginys sulaukia vis gausesnio dalyvių būrio. Šiemet Lietuvoje buvo surengti 35 paukščių palydų renginiai. Lietuvoje šiais metais stebėta net 1.033.811 sparnuočiai, priklausančių net 138 paukščių rūšiai. Tai oficialūs rezultatai. 

Gausiausiai Lietuvoje skrido paprastieji kikiliai – 265.102, mėlynosios zylės – 258.530, didžiosios zylės – 231.754

Be šių, gausiai skrido: ilgauodegė zylė (103.680), juodoji zylė (61.060), paprastasis varnėnas (26.886).

Rečiau registruojamos paukščių rūšys palydų metu: juodoji gulbė (4), vapsvaėdis (1), pievinė lingė (4), rudasis peslys (1), mažasis erelis rėksnys (1), raudonkojis sakalas (1), sakalas keleivis (2), jūrinis kirlikas (13), riestasnapis bėgikas (1), oželis nykštukas (1), plėšrioji žuvėdra (1), žvirblinė pelėda (1), geltonbruvė pečialinda (2), baltabruvis nykštukas (5), geltonsnapis čivylis (2) paprastasis čimčiakas ssp. cabaret (1).

 Lietuvos ornitologų draugijos informacija

 

 

Komentarai