Paryžiaus Gamtos istorijos muziejus, Prancūzijos Aplinkos ministerijos prašymu,  ėmėsi  vykdyti didelio masto Sodinių strartų ( Emberiza hortulana) migracijos mokslinių tyrimų programą. Šios programos tikslas – nustatyti Europoje gyvenančių sodinių startų migracijos kelius ir žiemojimo vietas. Šiam tikslui pasiekti paukščiai (patinai) yra gaudomi perėjimo vietose, žieduojami ir jiems yra uždedami geolokatoriai.

geolokatorius

Geolokatorius. Nuotraukos autorius: Simonas Minkevčius

Pagrindinė šių tyrimų iniciatyvos priežastis yra šių saugomų paukščių medžioklė pietvakarinėje Prancūzijos dalyje, kur kiekvienų metų rudenį oficialiais duomenimis jų nušaunama iki 30,000 individų.

Vietiniai medžiotojai teigia, jog dauguma jų sumedžiojamų startų yra mingrantai iš Rusijos, kur ši rūšis yra gausi ir jos populiacija stabili, taigi medžioklė nekelia jokios grėsmės rūšies išsaugojimui.

Tačiau BirdLife partneriai Prancūzijoje teigia, jog tarp šių migrantų nemažą dalį sudaro sparčiai mažėjančios Europinės populiacijos paukščiai, todėl šios medžioklės turi būti sustabdytos.

2014 metų lapkričio 21 dieną Paryžiuje įvyko pirmasis Sodinių startų migracijos strateginių tyrimų programos mokslinio komiteto susitikimas. Susitikime dalyvavo Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Lenkijos, Rusijos, Estijos, Baltarusijos, Ispanijos, Šveicarijos, Prancūzijos bei Lietuvos atstovai. Lietuvai šiame susitikime atstovavo Simonas Minkevičius.

Susitikimo metu buvo pristatyta pati programa, jos iniciatoriai, finansavimo šaltiniai, tikslai ir tyrimo metodai.

geolokatorius ant startos

Sodinė starta. Nuotraukos autorius: Simonas Minkevčius

Kiekvienos dalyvavusios šalies atstovai trumpai apžvelgė 2014 metų sodinių startų žiedavimo rezultatus, bendrą padėtį savo šalyje bei sodinių startų plitimo ar mažėjimo tendencijas, šių paukščių gyvenamosios aplinkos specifiką, seniau projekte dalyvaujančios šalys pateikė ir ankstesnių metų duomenis bei supažindino su jau turimais geolokatorių duomenų tyrimo rezultatais.

 

Taip pat buvo numatyta programos plėtra ir kiti darbai 2015 metais.

Apibendrinus programos tikslus ir mokslinių tyrimų rezultatus ateityje visų dalyvaujančių asmenų varduo bus rašomas mokslinis straipsnis, su kuriuo, manau, galės susipažinti ir Lietuvos paukščių mylėtojai.

 

Simonas Minkevčius

Komentarai