Julius

Julius Morkūnas

Pradėjau žieduoti 2007 metais dar dirbant Lietuvos gyvūnų globos draugijoje (LGGD). Tuo metu žieduodavom tik į laisvę paleistus paukščius, dažniausiai gulbes kirus.

Šiuo metu didžiausias dėmesys yra skiriamas vandens paukščiams: gulbėms, žąsims, antims.  Taip pat upinėms žuvėdroms bei pelėsakaliams. Žiemos ir pavasario sezonais žieduojami paukščiai besimaitinantys lesyklose. Vasaros sezonu: kregždžių, varnėnų, kirų, gandrų, pelėsaklių bei  žuvėdrų jaunikliai.

Kuruojami žiedavimo projektai: Gulbė giesmininkė, gulbė nebylė, didžioji antis, pilkoji žąsis.

 

Asmeninė galerija:

Google GmailEmail